دکتر سید علی سید علی بابایی

مدیر کل دکتر سید علی سید علی بابایی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44796227

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر مهدی سلوکانه

معاون سلامت دکتر مهدی سلوکانه

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44794646

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

مهندس محمد رحیمی

معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس محمد رحیمی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 44796227

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

حجت الاسلام احمد یوسفی نیا

مسئول حوزه دفتر نمایندگی ولی فقیه حجت الاسلام احمد یوسفی نیا

تحصیلات : حوزوی

شماره تماس : 44787540

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر علی محمدی مقدم

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکتر علی محمدی مقدم

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787528

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر ابوالفضل امینی فضل

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دکتر ابوالفضل امینی فضل

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787549

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر روح اله کرم پور

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دکتر روح اله کرم پور

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787529

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

خانم دکتر هدی حسنوند

رئیس اداره تشخیص و درمان خانم دکتر هدی حسنوند

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787548

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر مسعود حجتی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دکتر مسعود حجتی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787536

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

خانم دکتر میترا کاظمی

رئیس آزمایشگاه خانم دکتر میترا کاظمی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787542

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر روح اله دلخواه

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی دکتر روح اله دلخواه

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787536

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

مهندس فرهاد حیدربیگی

رئیس اداره حراست مهندس فرهاد حیدربیگی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 44787539

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

مهندس علیرضا بهتر

رئیس اداره امور مالی مهندس علیرضا بهتر

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 44787529

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

خانم مهندس پرستو منصوری

رئیس اداره امور اداری- رفاه و پشتیبانی خانم مهندس پرستو منصوری

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 44787534

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

حجت الاسلام یوسف بذری

رئیس اداره حقوقی حجت الاسلام یوسف بذری

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 44787542

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر علی روستا

رئیس اداره طرح و برنامه دکتر علی روستا

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787541

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

مهندس سید محمد محسنی صالحی

رئیس روابط عمومی مهندس سید محمد محسنی صالحی

تحصیلات :

شماره تماس : 44787531

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران

خانم دکتر مریم واعظی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری خانم دکتر مریم واعظی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 44787542

آدرس : تهران- کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بعداز پیکان شهر- بلوار پژوهش - اداره کل دامپزشکی استان تهران