مازیار ابراهیمی

رئیس اداره روابط عمومی

تلفن : 44787531

021 44787542 -داخلی 231 و247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک کوتاه