مهندس فرهاد حیدر بیگی

رئیس اداره حراست

تلفن: 44787539 -44794646

02144787542 - داخلی 229 و 273

لینک کوتاه