لیست اخبار صفحه :0
همکار محترم جناب آقای دکتر شایان خواه

همکار محترم جناب آقای دکتر شایان خواه

بانهایت تاثرو تاسف عمیق درگذشت پدر گرامیتان را ازصمیم قلب تسلیت عرض نموده وازدرگاه ایزدمنان برای جنابعالی وکلیه بازماندگان صبروشکیبایی وبرای آن مرحوم علو درجات را مسئلت می نمائیم.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران  از مدیر کل تقدیر و قدردانی کرد
مقارن با 14 مهر ماه و روز ملی دامپزشکی :

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از مدیر کل تقدیر و قدردانی کرد

به مناسبت هفته دامپزشکی و مقارن با 14 مهر روز ملی دامپزشکی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از خدمات ارزنده مدیر کل و پرسنل خدوم دامپزشکی در راستای ارتقاء سلامت غذایی جامعه تقدیر و تشکر کرد.

همکار ارجمند سرکار خانم شاملی

همکار ارجمند سرکار خانم شاملی

بانهایت تاثرو تاسف عمیق درگذشت پدر گرامیتان را ازصمیم قلب تسلیت عرض نموده وازدرگاه ایزدمنان برای جنابعالی وکلیه بازماندگان صبروشکیبایی وبرای آن مرحوم علو درجات را مسئلت می نمائیم.

جناب آقای دکتر حسین صیاد

جناب آقای دکتر حسین صیاد

بانهایت تاثرو تاسف عمیق درگذشت ناگهانی برادر گرامیتان را ازصمیم قلب تسلیت عرض نموده وازدرگاه ایزدمنان برای جنابعالی وکلیه بازماندگان صبروشکیبایی وبرای آن مرحوم علو درجات را مسئلت می نمائیم.

جناب آقای دکتر محمدرضا دیوانی

جناب آقای دکتر محمدرضا دیوانی

بانهایت تاثرو تاسف عمیق درگذشت پدر گرامیتان را ازصمیم قلب تسلیت عرض نموده وازدرگاه ایزدمنان برای جنابعالی وکلیه بازماندگان صبروشکیبایی وبرای آن مرحوم علو درجات را مسئلت می نمائیم.

مهدی محمدی واکسیناتور زحمت کش مرکز مایه کوبی شمیرانات بر اثر بیماری کرونا درگذشت.

مهدی محمدی واکسیناتور زحمت کش مرکز مایه کوبی شمیرانات بر اثر بیماری کرونا درگذشت.

وی سالهاست در کلیه فعالیت های واکسیناسیون دام منطقه شمیرانات و همچنین هر ساله در طرح واکسیناسیون منطقه لار شمیرانات، در جهت واکسیناسیون دام عشایر، و در راستای اهداف پیشگیری از بیماری‌های دام و بیماری‌های مشترک نقش به سزایی را ایفا نمودند. روحش شاد و یادش گرامی.

لینک کوتاه