لیست اخبار صفحه :0
دکتر روح اله دلخواه به عنوان سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی منصوب شد
طی حکمی از طرف مدیر کل دامپزشکی استان تهران :

دکتر روح اله دلخواه به عنوان سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر سیدعلی سیدعلی بابایی مدیر کل دامپزشکی استان تهران دکتر روح اله دلخواه به عنوان سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی منصوب شد و از زحمات دکتر ابوالفضل امینی فضل که پیش از این عهده دار این مسئولیت بود تقدیر به عمل آمد.

دکتر ابوالفضل امینی فضل به سمت سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور منصوب شد
طی حکمی از طرف مدیر کل دامپزشکی استان تهران :

دکتر ابوالفضل امینی فضل به سمت سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر سیدعلی سیدعلی بابایی مدیر کل دامپزشکی استان تهران دکتر ابوالفضل امینی فضل به عنوان سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیورمنصوب شد و از زحمات دکتر علی روستا تقدیر به عمل آمد.

دکتر سعید انتظاری به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان پردیس و دکتر مهدی سلوکانه به سمت سرپرست اداره بازرسی و ارزیابی عمکلرد منصوب شدند+ تصاویر
طی احکامی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان تهران:

دکتر سعید انتظاری به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان پردیس و دکتر مهدی سلوکانه به سمت سرپرست اداره بازرسی و ارزیابی عمکلرد منصوب شدند+ تصاویر

طی احکامی جداگانه از سوی مدیرکل دامپزشکی استان تهران دکتر سعید انتظاری به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان پرذیس و دکتر مهدی سلوکانه به سمت سرپرست اداره بازرسی و ارزیابی عمکلرد منصوب شدند.

دکتر مجید محمدیان به عنوان سرپرست اداره برنامه و بودجه منصوب شد
با حکم مدیر کل دامپزشکی استان تهران:

دکتر مجید محمدیان به عنوان سرپرست اداره برنامه و بودجه منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر سیدعلی سیدعلی بابایی مدیر کل دامپزشکی استان تهران دکتر مجید محمدیان به عنوان سرپرست اداره برنامه و بودجه منصوب گردید و از زحمات مهندس علیرضا بهتر تقدیر به عمل آمد.

دکتر علی محمدی مقدم  به عنوان سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی منصوب شد
با حکم مدیر کل دامپزشکی استان تهران:

دکتر علی محمدی مقدم به عنوان سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر سیدعلی سیدعلی بابایی مدیر کل دامپزشکی استان تهران دکتر علی محمدی مقدم به عنوان سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی ومواد غذایی منصوب گردید و از زحمات دکتر مجید محمدیان تقدیر به عمل آمد.

انتصابات جدید در اداره کل دامپزشکی استان تهران/مهندس محمد رحیمی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شد+تصاویر

انتصابات جدید در اداره کل دامپزشکی استان تهران/مهندس محمد رحیمی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شد+تصاویر

طی احکامی از سوی دکتر سیدعلی سیدعلی بابائی مدیرکل دامپزشکی استان تهران ، مهندس محمد رحیمی به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، دکتر مهدی اصغری به سمت سرپرست شهرستان ورامین ، مهندس سید محمد محسنی صالحی به سمت سرپرست اداره روابط عمومی ،دکتر هدی حسن وند به سمت سرپرست اداره تشخیص و درمان ،دکتر ابراهیم توکلی به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان شمیرانات و خانم دکتر فرانک رودحله به سمت سرپرست اداره آموزش منصوب شدند.

لینک کوتاه