دکتر روح اله دلخواه به عنوان سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی منصوب شد
طی حکمی از طرف مدیر کل دامپزشکی استان تهران :

دکتر روح اله دلخواه به عنوان سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر سیدعلی سیدعلی بابایی مدیر کل دامپزشکی استان تهران دکتر روح اله دلخواه به عنوان سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی منصوب شد و از زحمات دکتر ابوالفضل امینی فضل که پیش از این عهده دار این مسئولیت بود تقدیر به عمل آمد.

دکتر ابوالفضل امینی فضل به سمت سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور منصوب شد
طی حکمی از طرف مدیر کل دامپزشکی استان تهران :

دکتر ابوالفضل امینی فضل به سمت سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر سیدعلی سیدعلی بابایی مدیر کل دامپزشکی استان تهران دکتر ابوالفضل امینی فضل به عنوان سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیورمنصوب شد و از زحمات دکتر علی روستا تقدیر به عمل آمد.

روسای حراست وزارت کشاورزی ، سازمان دامپزشکی کشور و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از کشتارگاه های طیور شهرستان اسلامشهر بازدید کردند
درراستای صیانت از بهداشت عمومی:

روسای حراست وزارت کشاورزی ، سازمان دامپزشکی کشور و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از کشتارگاه های طیور شهرستان اسلامشهر بازدید کردند

در این بازدید چند ساعته، روند کشتار و چگونه رصد محموله ها و موارد قرنطینه از جمله نمونه های گواهی حمل های صادره توضیح داده شد و همچنین در خصوص طرح های جدید وزارتخانه و سازمان متبوع از جمله عدم قطعه بندی مرغ در کشتارگاه و نحوه برخورد با خودروهای فاقد گواهی حمل بهداشتی بحث و تبادل نظر خوبی صورت گرفت

دکتر سعید انتظاری به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان پردیس و دکتر مهدی سلوکانه به سمت سرپرست اداره بازرسی و ارزیابی عمکلرد منصوب شدند+ تصاویر
طی احکامی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان تهران:

دکتر سعید انتظاری به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان پردیس و دکتر مهدی سلوکانه به سمت سرپرست اداره بازرسی و ارزیابی عمکلرد منصوب شدند+ تصاویر

طی احکامی جداگانه از سوی مدیرکل دامپزشکی استان تهران دکتر سعید انتظاری به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان پرذیس و دکتر مهدی سلوکانه به سمت سرپرست اداره بازرسی و ارزیابی عمکلرد منصوب شدند.

دکتر مجید محمدیان به عنوان سرپرست اداره برنامه و بودجه منصوب شد
با حکم مدیر کل دامپزشکی استان تهران:

دکتر مجید محمدیان به عنوان سرپرست اداره برنامه و بودجه منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر سیدعلی سیدعلی بابایی مدیر کل دامپزشکی استان تهران دکتر مجید محمدیان به عنوان سرپرست اداره برنامه و بودجه منصوب گردید و از زحمات مهندس علیرضا بهتر تقدیر به عمل آمد.

دکتر علی محمدی مقدم  به عنوان سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی منصوب شد
با حکم مدیر کل دامپزشکی استان تهران:

دکتر علی محمدی مقدم به عنوان سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر سیدعلی سیدعلی بابایی مدیر کل دامپزشکی استان تهران دکتر علی محمدی مقدم به عنوان سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی ومواد غذایی منصوب گردید و از زحمات دکتر مجید محمدیان تقدیر به عمل آمد.