دکتر سید علی سید علی بابایی

مدیر کل دامپزشکی استان تهران

تلفن: 02144796227 -تلفن داخلی: 02144787542-----231 و241

لینک کوتاه