رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری

خانم دکتر مریم واعظی

شماره تماس : 02144787542 ---- داخلی 313--251