رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی: آقای دکتر تورج محمدزاده سرابی

تلفن مستقیم:44787534

داخلی: 236-237239

لینک کوتاه