نسخه آزمایشی
 
دکتر ولی الله  واعظی

مدیرکل دامپزشکی استان تهران دکتر ولی الله واعظی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 44796237

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر سعید کرمی

معاون سلامت دکتر سعید کرمی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 44794946

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکترسعید انتظاری

معاونت توسعه و منابع دکترسعید انتظاری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44796237

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

حجت الاسلام والمسلمین یوسف بذری

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه حجت الاسلام والمسلمین یوسف بذری

تحصیلات : کارشناس ارشد حقوق

شماره تماس : 44787527

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر فرانک رود حله

رییس اداره تشخیص و درمان دکتر فرانک رود حله

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787548

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر جمیله  سیرتی

رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دکتر جمیله سیرتی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787529

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر مسعود  حجتی

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی دکتر مسعود حجتی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787536

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر ابوالفضل  امینی فضل

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دکتر ابوالفضل امینی فضل

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787549

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر ناصر کریمی کسبی

رییس روابط عمومی دکتر ناصر کریمی کسبی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787531

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر سید علی سید علی بابایی

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دکتر سید علی سید علی بابایی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787534

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر میترا کاظمی

رییس آزمایشگاه مرکزی دکتر میترا کاظمی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787533

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

روح الله  اسفندیار

رییس اداره امور مالی روح الله اسفندیار

تحصیلات : لیسانس حسابداری

شماره تماس : 44787532

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر عبدالرحیم  ذوقی

رییس اداره طرح و برنامه و بودجه دکتر عبدالرحیم ذوقی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787541

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

معصومه پور دهقان

رییس اداره اموراداری و پشتیبانی معصومه پور دهقان

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 447877534

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر صمد بختیاری

رییس اداره فناوری و اطلاعات دکتر صمد بختیاری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787538

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

فرهاد حیدربیگی

رییس اداره حراست فرهاد حیدربیگی

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی

شماره تماس : 44787539

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر سعید رفیعی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دکتر سعید رفیعی

تحصیلات : دکتر دامپزشک

شماره تماس : 44787546

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

لیلا شیدایی

رییس اداره آموزش لیلا شیدایی

تحصیلات : کارشناسی ارشد آموزش

شماره تماس : 44787543

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتریحیی باباخانی

رییس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دکتریحیی باباخانی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787550

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران