چارت

 

مدیرکل دامپزشکی استان تهران

معاون سلامت

اداره تشخیص و درمان

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

اداره نظارت بر بهداشت عمومی

اداره قرنطینه و امنیت زیستی

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

اداره آموزش

آزمایشگاه مرکزی

معاون توسعه و منابع

اداره امور مالی

اداره امور اداری و پشتیبانی

اداره طرح و برنامه

اداره فناوری و اطلاعات

حراست

روابط عمومی

حقوقی

ادارت دامپزشکی شهرستان

دفتر نمایندگی ولی فقیه